Hội nghị trực tuyến triển khai công tác nội vụ năm 2020
27/12/2019 15:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 27-12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ, cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện các huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Ảnh: Phạm Huyền

Năm 2019, với phương châm hành động “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, toàn ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành Nội vụ đã trình và được Quốc hội thông qua một số dự án luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế có nhiều chuyển biến, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã giảm trên 4,2%, hơn 50.500 người đã được tinh giản biên chế. Hiện đã có 14 cơ quan Trung ương và 15 địa phương thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Bộ Nội vụ cũng đã thẩm định xong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương, trong đó 21 đề án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Nhiều lĩnh vực khác của ngành Nội vụ cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Thi đua khen thưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, văn thư lưu trữ, quản lý hội, quỹ…

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ  quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục tham mưu thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kiểm soát việc thực hiện tinh giảm biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm; triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đa dạng, linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu tham luận, thảo luận một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; những khó khăn trong công tác tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện các nhiệm vụ; linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; sắp xếp các đơn vị, hành chính cấp huyện, cấp xã; những bất cập trong công tác quản lý tôn giáo tại các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả của toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo Bộ, ngành Nội vụ phát huy dân chủ, đoàn kết tập trung xây dựng cơ chế, hoàn thiện thể chế, chính sách; làm tốt công tác cán bộ, rà soát những vướng mắc bất cập trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ; khẩn trương thực hiện cải cách chính sách tiền lương; ưu tiên xây dựng danh mục việc làm. Đôn đốc việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn 2019-2020, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của các trung tâm hành chính công. Tăng cường kiểm tra, giám sát về chính sách tôn giáo, tín ngưỡng. Tập trung chỉ đạo nâng cao công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác bảo quản văn thư, lưu trữ. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ về công tác phòng chống, tham nhũng, phát huy vai trò của người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

PV

  • Số người online: 303
  • Số lượt truy cập: 2437137
  • Số lượt truy cập tuần: 73845
  • Số lượt truy cập tháng: 372233