UBND tỉnh công nhận các Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
31/12/2019 07:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 30/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành phố Tuyên Quang là một trong những điểm du lịch được công nhận. 

Ảnh: Hùng Cường

Căn cứ theo Quyết định trên, UBND tỉnh công nhận các Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Điểm du lịch Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang;

2. Điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa;

3. Điểm du lịch Động Tiên, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên;

4. Điểm du lịch Đền Hạ, Đền Kiếp Bạc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang;

5. Điểm du lịch Đền Thượng, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang;

6. Điểm du lịch Đền Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang;

7. Điểm du lịch Chùa Hương Nghiêm, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương, đảm bảo các nội dung sau: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm vệ sinh môi trường; sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch….; Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch địa phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di  sản  văn hóa và các  văn bản có liên quan; Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch nhằm phát huy giá trị của các điểm du lịch địa phương.

Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việt Lâm

  • Số người online: 396
  • Số lượt truy cập: 1734347
  • Số lượt truy cập tuần: 14287
  • Số lượt truy cập tháng: 31260