Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2020
06/01/2020 09:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 6-1, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua
của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp.

Năm 2019, Sở Tư pháp luôn bám sát nhiệm vụ của ngành, của tỉnh, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp. 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được triển khai kịp thời, có chất lượng.  Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng, thời gian thẩm định rút ngắn; chất lượng các dự thảo văn bản các ngành khi trình UBND tỉnh tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới về hình thức, quan tâm đến nội dung phù hợp từng đối tượng. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, tỷ lệ hòa giải thành tăng, đạt tỷ lệ 83,5%. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được thực hiện có hiệu quả,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thảo luận về phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ, công chức ngành Tư pháp cần tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với tỉnh trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội liên quan đến công tác tư pháp. Công tác rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cần có sự chuyển biến hơn nữa. Ngành chủ động hoàn thành nhiệm vụ HĐND tỉnh giao trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhanh nhất, hiệu quả nhất…

Năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp; 1 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ.

Theo TQĐT

  • Số người online: 526
  • Số lượt truy cập: 1750428
  • Số lượt truy cập tuần: 30368
  • Số lượt truy cập tháng: 47338