Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
02/01/2020 11:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định, mức vốn pháp định của Ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu đô la Mỹ (USD); Công ty tài chính 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng; Tổ chức tài chính vi mô 5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn 0,5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường là 01 tỷ đồng.

Theo quy định chuyển tiếp, tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định nêu trên kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định nêu trên, chậm nhất vào ngày 30/6/2021.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

PV

  • Số người online: 394
  • Số lượt truy cập: 1734625
  • Số lượt truy cập tuần: 14565
  • Số lượt truy cập tháng: 31538