Trả lời cử tri xã Hào Phú huyện Sơn Dương về đề nghị đầu tư xây dựng cầu qua suối từ thôn Phú Thịnh đi thôn Phú An, xã Tam Đa để phục vụ cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa vào mùa mưa lũ.
05/01/2020 15:50:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Cử tri xã Hào Phú huyện Sơn Dương hỏi về việc đầu tư xây dựng cầu qua suối từ thôn Phú Thịnh đi thôn Phú An, xã Tam Đa để phục vụ cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa vào mùa mưa lũ.

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, xem xét lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu do huyện quản lý để sớm thực hiện đầu tư công trình.

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 358
  • Số lượt truy cập: 1083065
  • Số lượt truy cập tuần: 6153
  • Số lượt truy cập tháng: 6153