Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2020
09/01/2020 18:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều ngày 9-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Minh Hoa

Trong năm 2019, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Tiêu biểu như tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Kế hoạch và tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình là di tích quốc gia đặc biệt; phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2019 gắn với Liên hoan trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia; Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng “ Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2, năm 2019; Đề án phát triển Du lịch lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển du lịch; dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2025; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về du lịch; Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; chủ trương và kinh phí tham gia Triển lãm “Di sản văn hóa các vùng Kinh đô Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống” tại Phú Thọ; Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam tại Ninh Bình; Triển lãm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” tại Nghệ An, năm 2020. Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Tuyên Quang và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử  https://Mytuyenquang.vn và tổ chức bấm máy chạy thử, với hệ thống kho dữ liệu tích hợp phục vụ cho mục đích quảng bá, xúc tiến du lịch Tuyên Quang. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua quảng bá trên Tạp chí du lịch Việt Nam, Truyền hình  kỹ thuật số VTC... Đăng tải thông tin du lịch thông qua trang thông tin điện tử website "Sovhttdltuyenquang.vn"; Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thường xuyên cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch nắm bắt thông tin về các điểm du lịch khách đến thăm quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Toàn tỉnh, có 324 cơ sở lưu trú, với 3.413 phòng, 4.884 giường; 11 công ty lữ hành đang hoạt động đưa, đón phục vụ khách du lịch đến Tuyên Quang. Năm 2019, thu hút 1.945.600 lượt khách, đạt 104% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ...

Năm 2020 ngành đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tổ chức tuyên truyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm (2016-2020) và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; duy trì hoạt động Mô hình thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam 2020. Phấn đấu năm 2020, có 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 80% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản văn hoá. Tăng cường quản lý, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng; quan tâm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Lập hồ sơ khoa học di tích, di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sưu tầm, bảo quản, phục chế tài liệu, hiện vật; phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Hoàn thành các công trình: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Bảo tàng Tân Trào, Phòng chiếu phim, Quảng trường Tân Trào; triển khai xây dựng Khu đón tiếp tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tiếp tục triển khai xây dựng hồ sơ khoa học Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) đề nghị UNESCO đưa vào danh mục xây dựng hồ sơ Di sản thế giới; dự án Phục hồi, tu bổ, tôn tạo Khu di tích ATK Kim Quan, thuộc di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình. Tổng kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thể dục,  thể thao quần chúng. Đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh, phấn đấu có 15 vận động viên trở lên đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia và vận động viên cấp I quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2025”; triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, thu hút các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Xây dựng video tuyên truyền quảng bá trên các tạp chí Du lịch....

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã đánh giá cao những kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu, năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, các hoạt động đón Tết Nguyên đán. Đồng thời làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong thể thao; quan tâm việc trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Ngành cần quan tâm, hỗ trợ cho các vận động viên thể thao thành tích cao; đầu tư phát triển thể dục thể thao, gắn với phát triển du lịch...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Cờ thi đua cho Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Chiêm Hoá; tặng 6 Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

PV

  • Số người online: 337
  • Số lượt truy cập: 1537024
  • Số lượt truy cập tuần: 13419
  • Số lượt truy cập tháng: 123945