QĐ số 493 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2020.
13/01/2020 12:02:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 542
  • Số lượt truy cập: 1750457
  • Số lượt truy cập tuần: 30397
  • Số lượt truy cập tháng: 47367