Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên
05/02/2020 10:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, Nhà giáo sẽ được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ 3 điều kiện sau: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền, tính theo công thức:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trong đó, lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành (15/3/2020); số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu. Tháng lẻ từ 3 đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp, đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu gồm tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (mẫu số 01). Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm: Tờ khai  đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 02); bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu); văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này (Mẫu số 03); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này.

Thời hạn giải quyết chế độ, trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và chi trả trợ cấp cho người được hưởng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

PV

  • Số người online: 302
  • Số lượt truy cập: 1112993
  • Số lượt truy cập tuần: 36076
  • Số lượt truy cập tháng: 36070