Quyết định số 329//QĐ-BTNMT ngày 4/2/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
17/02/2020 11:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Quyết định số 329//QĐ-BTNMT ngày 4/2/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  • Số người online: 215
  • Số lượt truy cập: 589058
  • Số lượt truy cập tuần: 21323
  • Số lượt truy cập tháng: 8397