Ghi nhận ở một đơn vị quyết thắng
09/12/2019 15:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019, phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cán bộ phòng an ninh đối nội Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Địa bàn công tác chủ yếu là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, CBCS đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, vận động quần chúng, mưu trí đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, góp phần giữ vững ổn định về chính trị. Đơn vị đã chủ động phân công CBCS xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và quy định của địa phương. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội. Đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và lực lượng Công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực địch, vạch mặt kẻ xấu, củng cố đoàn kết dân tộc. CBCS trong đơn vị thường xuyên có mặt tại địa bàn được phân công, đến từng thôn, xóm, bản nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Lợi dụng địa bàn rừng núi, bọn xấu thường lén lút tuyên truyền tà đạo, lừa gạt đồng bào phục vụ mưu đồ đen tối. CBCS trong đơn vị đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền giáo dục, vận động bà con hiểu rõ kẻ xấu làm hại đồng bào. Bền bỉ và lâu dài, bằng tình cảm chân thành và việc làm cụ thể, CBCS đã giúp đồng bào nhận rõ bộ mặt thật của đối tượng xấu, trở về bản sắc văn hoá của từng dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố giữ vững an ninh nông thôn. Chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tuỵ, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ là suy nghĩ và hành động chung của tập thể đơn vị. Đảng viên, CBCS luôn phát huy vai trò trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

PV

 

 

  • Số người online: 306
  • Số lượt truy cập: 1749790
  • Số lượt truy cập tuần: 29730
  • Số lượt truy cập tháng: 46700