Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
21/02/2020 17:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 258
  • Số lượt truy cập: 588711
  • Số lượt truy cập tuần: 20976
  • Số lượt truy cập tháng: 8050