Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
23/03/2020 08:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để hưởng ứng sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 theo hình thức tổ chức hội thảo tọa đàm trực tuyến; treo băng rôn, pano, áp phích; xây dựng phim ngắn; phóng sự, tin bài tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai...

Căn cứ văn bản số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 659/UBND-TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới; Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2020 được Liên hợp quốc chọn với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, ngày này tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2020 được Tổ chức Khí tượng thế giới phát động với chủ đề “Khí hậu và Nước”, nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thông qua các hoạt động của cộng đồng nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, căn cứ điều kiện tình hình thực tiễn hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 như: Tổ chức hội thảo tọa đàm trực tuyến, treo băng rôn, pano, áp phích, xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai.

Tổ chức phát động các phong trào vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước...

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quản tài nguyên nước và công tác phòng, chống thiên tai trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng

Ngày Nước thế giới năm 2020:

Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.

Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước.

Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an toàn và bền vững.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước.

Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.

PV

  • Số người online: 445
  • Số lượt truy cập: 4297452
  • Số lượt truy cập tuần: 44988
  • Số lượt truy cập tháng: 406883