Kế hoạch thực hiện hiệp định song phương giữa Việt Nam và Căm-pu-chia trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh
20/03/2020 10:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Hiệp định song phương giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Hiệp định; trọng tâm là các nội dung phối hợp giai đoạn 2020-2022, nhằm làm giảm tội phạm mua bán người, phối họp thực hiện có hiệu quả công tác giải cứu, bảo vệ hồi hương an toàn cho nạn nhân bị mua bán có liên quan đến Căm-pu-chia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hằng năm, tham mưu xây dựng đưa nội dung thực hiện Hiệp định vào Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác phòng, chống mua bán người của Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Về công tác truyền thông phòng ngừa:  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiệp định; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh như: Đài Phát thanh và Truyền hình, các báo, cổng thông tin điện tử, trang Website xây dựng các phóng sự, bài viết, các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài phóng sự, phim ảnh... về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm là các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người — 30/7” hằng năm; chỉ đạo kiếm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán người trái phép trên mạng Internet và mạng xã hội.

Tổ chức các hoạt động triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, nhất là các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề có liên quan (di cư, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài...) với các nội dung dễ hiếu, phù hơp với từng lứa tuối, địa bàn, phong tục tập quán từng dân tộc, nhằm giúp cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vùng có nguy cơ cao, vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, để người dân nâng cao cảnh giác, tự ứng phó khi có nguy cơ bị mua bán.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người và vấn đề di cư trái phép; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người: Lực lượng Công an các cấp, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biếu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người hoặc di cư trái phép sang Căm-pu-chia; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin về tội phạm; tiến hành điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trên tinh thần Hiệp định.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội…

Về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: Phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân và thực hiện công tác hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán sang Căm-pu-chia trở về; thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân theo đúng các nội dung của Hiệp định và quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo của tỉnh đề nghị tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai sâu rộng đến các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh về nội dung Hiệp định, các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2020-2022, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét các hoạt động họp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và các lợi ích của nạn nhân, nhất là các vụ việc mua bán người liên quan đến Căm-pu-chia.

PV

 

  • Số người online: 167
  • Số lượt truy cập: 609301
  • Số lượt truy cập tuần: 41545
  • Số lượt truy cập tháng: 28606