Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và mạng cố định nội hạt
20/03/2020 11:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc (mạng di động) và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (mạng cố định nội hạt) với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và của mạng cố định nội hạt. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Theo đó, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng như sau: Mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút.

Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng cố định nội hạt vào mạng di động được áp dụng như sau: Mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút.

Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng di động vào mạng cố định nội hạt được áp dụng như sau: Mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút.

Theo đó, các mức giá cước kết nối trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2020 và thay thế cho Thông tư 48/2017/TT-BTTTT; Thông tư 22/2011/TT-BTTTT; Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT; Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT.

PV

  • Số người online: 177
  • Số lượt truy cập: 608992
  • Số lượt truy cập tuần: 41236
  • Số lượt truy cập tháng: 28297