Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
20/03/2020 15:59:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằmngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do Covid-19 gây ra để trục lợi...

Về phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quản triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan.

PV

 

 

  • Số người online: 126
  • Số lượt truy cập: 608835
  • Số lượt truy cập tuần: 41079
  • Số lượt truy cập tháng: 28140