Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020
24/03/2020 09:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020.

Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 nhằm thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; tiếp tục cáchoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lýnhằm nâng caosố lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Theo đó, các hoạt động thực hiện chính sách bao gồm truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậtcó  khó khăn về tài chính; Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Đồng thời, Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, thành phố; tổ chức của người khuyết  tật; các cơ quan truyền thông khác và cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; về các quy định có liên quan đến trợ giúp pháp lý trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; viết tin bài trên Website Sở Tư pháp; cấp phát các tài liệu truyền thông có liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý trong đó có nội dung về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại trụ sở Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, UBND các xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật thường thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về các kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

PV

 

 

 

 

  • Số người online: 112
  • Số lượt truy cập: 608775
  • Số lượt truy cập tuần: 41019
  • Số lượt truy cập tháng: 28080