Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
25/03/2020 10:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý tăng cường tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt trước mắt cần tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly. Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong xử lý vụ việc, áp dụng pháp luật cần kịp thời chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và đề xuất các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định.

PV

 

 

  • Số người online: 162
  • Số lượt truy cập: 608918
  • Số lượt truy cập tuần: 41162
  • Số lượt truy cập tháng: 28223