Kết luận cuộc họp về kiểm tra tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm (đường giao thông mở mới)
26/03/2020 11:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 19/3/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì cuộc họp về kiểm tra tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm (đường giao thông mở mới).

Dự họp có các lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo tiến độ thực hiện công trình, ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận.

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang: - Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, lập kế hoạch chi tiết thực hiện thi công từng gói thầu (cụ thể từng hạng mục, công việc phải hoàn thành theo tháng, tuần) bảo đảm thời gian hoàn thành xong trước 31/10/2020. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan; yêu cầu các nhà thầu thi công công trình tập trung thực hiện để giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được duyệt. Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định trong năm 2020.

Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường giao thông mở mới của Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm với Quốc lộ 37 trong tháng 3/2020.

UBND thành phố Tuyên Quang: Chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình.

BBT

 

  • Số người online: 180
  • Số lượt truy cập: 609173
  • Số lượt truy cập tuần: 41417
  • Số lượt truy cập tháng: 28478