Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
26/03/2020 15:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 25-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì Hội nghị Thường vụ QUTƯ xem xét, cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT). Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm TCCT;

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương TCCT, Tổ Biên tập, Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan đã chủ động tham mưu cho Thường vụ QUTƯ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; đồng thời phát huy trách nhiệm trong xây dựng dự thảo văn kiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị; chuẩn bị nhân sự, bảo đảm chu đáo, chất lượng, đúng quy trình và tiến độ. Các đảng ủy trực thuộc QUTƯ đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội bảo đảm đồng bộ, thống nhất đến các đối tượng. 100% đảng ủy trực thuộc QUTƯ ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ. TCCT tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, kết hợp với kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ở một số đảng bộ; thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ở các đảng bộ đại hội trước. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các đảng bộ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội theo đúng chỉ thị của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT.

Cùng với đó, quán triệt, thực hiện chỉ thị của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT, các đảng ủy trực thuộc QUTƯ đã chủ động chuẩn bị văn kiện cấp mình và chỉ đạo cấp dưới làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến nay, cơ bản các cấp ủy (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và các đảng ủy trực thuộc QUTƯ) đã dự thảo xong báo cáo chính trị. Riêng cấp trên trực tiếp cơ sở đã gửi dự thảo văn kiện để đại hội cấp cơ sở thảo luận, góp ý. Đến nay, toàn quân có 75,56% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận; 57,83% đảng bộ bộ phận; 0,64% đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, tiến độ, chất lượng; số cán bộ chủ trì dự kiến tham gia bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nhân sự và thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao. TCCT cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền; tích cực đấu tranh chống các quan điểm phản động, sai trái, thù địch; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến sâu sắc, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; cho ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết bổ sung từng nội dung dự thảo văn kiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, trong đó tập trung vào những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và những mục tiêu, giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường vụ QUTƯ yêu cầu TCCT, Tổ Biên tập và Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện; đồng thời chuẩn bị các văn bản Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI theo đúng kế hoạch để báo cáo QUTƯ vào thời gian sớm nhất.

Theo qdnd.vn

  • Số người online: 176
  • Số lượt truy cập: 609012
  • Số lượt truy cập tuần: 41256
  • Số lượt truy cập tháng: 28317