Ngân hàng Chính sách xã hội: Công cụ giảm nghèo bền vững hữu hiệu
20/04/2020 09:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Chính phủ giao phó: Cho vay đúng, cho vay đủ, chủ động kịp thời đưa nguồn vốn vào đúng hướng để phát triển kinh tế của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.

Mô hình nuôi vịt và sản xuất giống vịt bầu Minh Hương của gia đình chị Phạm Thị Vân cho thu nhập 600 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Dương Châu

Từ 3 chương trình cho vay vào năm 2003 khi mới hoạt động, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đã tham mưu cho Chính phủ thực hiện 22 chương trình tín dụng, cũng như nhiều lần nâng mức cho vay các chương trình, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết phát triển kinh tế của người dân và ứng biến với những rủi ro.

Đặc biệt, giai đoạn năm 2011 - 2020, thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội, sự ra đời của 2 chương trình tín dụng là cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được coi là bước đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với đó thông qua các chương trình tín dụng như: Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi,… đã giúp người nghèo và đối tượng chính sách có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống.

Việc triển khai Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tạo ra sự đột phá trong tư duy và cách làm của nhiều địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách. Các địa phương không chỉ chung tay nâng cao chất lượng tín dụng chính sách mà chủ động dành thêm nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để gia tăng hiệu quả công tác giảm nghèo. Nguồn vốn ủy thác địa phương trong 5 năm đã tăng thêm 10.709 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đến nay đạt 14.516 tỷ đồng.

Từ thực tế triển khai hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cùng các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chương trình tín dụng CSXH mới bổ trợ theo nhu cầu thực tế và bức thiết của người dân, như: Cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi... Nâng mức cho vay tối đa chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, điều chỉnh lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách sát với thực tế... Ngân hàng Chính sách xã hội cũng quyết định nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh mở rộng các chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ các chính sách huy động nguồn lực, bảo đảm 100% các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng với việc lồng ghép vai trò chính quyền địa phương trên cả phương diện người cung ứng vốn, hỗ trợ người dân tạo dựng sinh kế từ nguồn vốn và giám sát hiệu quả nguồn vốn vay.

Tại Tuyên Quang, nhiều gia đình đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện vay vốn vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Phan Vỹ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh mức cho vay tối đa, thời hạn cho vay tối đa một số chương trình phù hợp với biến động giá cả thị trường và nhu cầu hộ vay; ban hành các cơ chế, chính sách mới về tín dụng ưu đãi đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, tạo cơ hội mới cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế. Đến 29-2-2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 2.753 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo trên 959 tỷ đồng, hộ cận nghèo 574 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 152 tỷ đồng… Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã nâng mức cho vay tối đa chương trình cho vay hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ và thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Mức cho vay mới đã phù hợp với giá cả thị trường và nhu cầu của người vay, giúp hộ nghèo có đủ vốn đầu tư vào phương án sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả.

Với tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đến thời điểm này đạt trên 209.000 tỷ đồng và hơn 6,5 triệu hộ thụ hưởng chính sách tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chúng ta tin tưởng những thành quả hỗ trợ giảm nghèo trong năm 2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ là nền tảng để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục bước tiếp trên con đường phát triển.

PV

 

  • Số người online: 243
  • Số lượt truy cập: 1749563
  • Số lượt truy cập tuần: 29503
  • Số lượt truy cập tháng: 46473