Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
12/05/2020 08:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số công tác sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 Đối với công tác phòng, chống bệnh DTLCP tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức (qua báo, đài truyền thanh, truyền hình...) về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát; hướng dẫn, tuyên truyền các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến các địa phương có bệnh DTLCP nhưng chưa qua 30 ngày để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dây dưa kéo dài.

Hướng dẫn các huyện, thành phố công bố hết bệnh DTLCP theo đúng quy định, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công bố dịch và công bố hết dịch DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi tuân thủ thả giống theo đúng lịch thời vụ và chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi và động vật thủy sản bị mắc bệnh kịp thời, giảm thiểu sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; xử lý môi trường theo các quy định hướng dẫn hiện hành.

Tổ chức thu mẫu giám sát định kỳ các tác nhân gây bệnh (chú trọng các bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại lớn trong nuôi trồng thủy sản) tại các vùng nuôi trọng điểm; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân thủy sản nuôi bị chết nhiều, có dấu hiệu bất thường,.. để cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý kịp thời tại các vùng nuôi trồng thủy sản.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thủy sản giống xuất nhập tỉnh; chú trọng kiểm tra, giám sát chủ động, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng của con giống thủy sản trên địa bàn.

Xây dựng báo cáo, thông báo dịch bệnh giữa các cấp ngành và giữa các đơn vị liên quan (bảo đảm đúng quy trình, biểu mẫu và thời gian báo cáo) để đảm bảo công tác thống kê, báo cáo dịch bệnh được nhanh, chính xác, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản và tuân thủ đúng quy định về báo cáo dịch bệnh động vật tại Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Đối với công tác phòng, chống bệnh DTLCP tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức (đài truyền thanh, truyền hình...) về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát; hướng dẫn, tuyên truyền các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn/bản/ấp đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; giao cơ quan chuyên môn trực tiếp đến các địa phương có bệnh DTLCP nhưng chưa qua 30 ngày để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dây dưa kéo dài.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi tuân thủ thả giống theo đúng lịch thời vụ và chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi và động vật thủy sản bị mắc bệnh kịp thời, giảm thiểu sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; xử lý môi trường theo các quy định hướng dẫn hiện hành.

Rà soát, bổ sung nguồn hóa chất khử trùng dự phòng của địa phương để chủ động ứng phó sự cố do dịch bệnh hoặc do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra đối với nuôi trồng thủy sản.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thị trường, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối, các điểm thu gom động vật, sản phẩm động vật nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

PV

  • Số người online: 324
  • Số lượt truy cập: 2437040
  • Số lượt truy cập tuần: 73748
  • Số lượt truy cập tháng: 372136