Giảm phí, lệ phí lên tới 50% cho nhiều lĩnh vực để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
14/05/2020 11:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính ban hành 3 thông tư gồm Thông tư số 34, 35, 36/2020/TT-BTC nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó, lệ phí của một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước,… sẽ được giảm từ 20 - 50%.

Một góc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm.

Giảm 50% phí trong lĩnh vực Xây dựng

Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định giảm 50% các mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, tất cả các loại phí như: lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng đều được giảm 50%.

Áp dụng theo thông tư mới, doanh nghiệp sẽ được giảm phí 50% so với quy định  tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC. Theo đó, mức thu trong thời gian này sẽ là: Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 500.000 đồng/chứng chỉ, Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 150.000 đồng/chứng chỉ,…

Giảm 50% phí trong lĩnh vực Du lịch

Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định giảm 50% các mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực Du lịch. Theo đó, các loại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và nhiều giấy phép kinh doanh khác sẽ được áp dụng giảm phí theo thông tư này.

Thực hiện theo thông tư mới, doanh nghiệp sẽ được giảm mức phí tới 50% so với mức phí thực hiện theo Thông tư số trước đó. Cụ thể: Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa giảm xuống còn: 1.500.000 đồng/giấy phép đối với Cấp mới, 1.000.000 đồng/giấy phép đối với Cấp đổi, 750.000 đồng/giấy phép đối với Cấp lại. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại) sẽ là 325.000 đồng/thẻ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa và 100.000 đồng/thẻ đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm,…

Giảm 30% phí khai thác dữ liệu thủy văn, 20% phí trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định giảm 20% các mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước đồng thời giảm 30% đối với phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn.

Tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 05/5/2020.

Phong Thu

  • Số người online: 551
  • Số lượt truy cập: 4377582
  • Số lượt truy cập tuần: 125104
  • Số lượt truy cập tháng: 486981