Thông báo Lấy ý kiến nhân dân trước khi đề nghị nhà nước khen thưởng
15/05/2020 16:49:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Ban Thi đua - Khen thưởng , Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang) đã ban hành văn bản số 36/TĐKT-NV về việc lấy ý kiến nhân dân trước khi đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương cho các tập thể và cá nhân (có danh sách kèm theo). BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn văn bản này và mong muốn nhận được ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: BBT Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang, số 274, Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang.
  • Số người online: 394
  • Số lượt truy cập: 1734489
  • Số lượt truy cập tuần: 14429
  • Số lượt truy cập tháng: 31402