Kế hoạch Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025
18/05/2020 08:49:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động của các bé tại cơ sở mầm non Ban mai xanh (TP Tuyên Quang). Ảnh: Linh Đan

Kế hoạch số 50/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng các phương thức,nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng GDMN trong khu vực; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1; phát triển GDMN cho trẻ em dưới 05 tuổi, đặc biệt là trẻ nhà trẻ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

Năm 2020: Về quy mô, mạng lưới trường, lớp: Duy trì mạng lưới các cơ sở GDMN hiện có để đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường; phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập; huy động ít nhất 34,6% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99,8% trẻ mẫu giáo, 100% trẻ mẫu giáo 05 tuổi đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 2,0% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: Phấn đấu đến năm 2020, có 100% nhóm, lớp mầm non học 02 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm; tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì được khống chế. Về đội ngũ giáo viên: Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 75% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên. Về cơ sở vật chất trường, lớp: Bảo đảm tỷ lệ 01 phòng học/lớp (nhóm); tỷ lệ phòng học kiên cố đạt ít nhất 40%; có ít nhất 37% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Về kiểm định chất lượng giáo dục: Đến năm 2020, có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Về phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi. Duy trì, nâng cao chất lượng các điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi.

Giai đoạn 2021-2025:

Về quy mô mạng lưới trường lớp: Duy trì, phát triển mạng lưới các cơ sở GDMN ở 100% xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập. Đến năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt trên40% và phấn đấu đạt 50%; 99,8% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 8,0% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: 100% nhóm, lớp mầm non học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm; tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì được khống chế. Về đội ngũ giáo viên: Phấn đấu đến năm 2025, có đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định; 90% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên. Về cơ sở vật chất trường, lớp: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt ít nhất 55%, từng bước xóa các phòng học tạm, phòng học nhờ; có ít nhất 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Về phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi: Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non; Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục mầm non; Đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục  mầm non; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non; Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục mầm non; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GDMN, đặc biệt là GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chuyển đổi các cơ sở GDMN công lập sang ngoài công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo,tạo nguồn tuyển dụng; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành  phố rà soát số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa  bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh cân đối trong tổng số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định để bố trí cho giáo dục mầm non đảm bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh; chủ trì hướng dẫn công tác bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với những cơ sở GDMN chuyển từ công lập sang ngoài công lập.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phốquy hoạch quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng đạt  chuẩn quốc  gia; hướng dẫ  chuyển đổi  mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở GDMN ngoài công lập; tham mưu, đề xuất cơ chế ưu đãi trong việc sử dụng đất để xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em; chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã thực hiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe trẻ em (tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho trẻ trong các cơ sở GDMN, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, ...); phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chămsóc, giáo dục trẻ tại gia đình; chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hộiChủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và tại cộng đồng; lồng ghép chương trình đầu tư theo mục tiêu phát triển GDMN để triển khai thực hiện trong Chương trìnhgiảm nghèo bền vững trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, xây dựng định hướng tuyên truyền  về phát triển GDMN giai đoạn 2020-2025 cho các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và thông tin huyện, thành phố.

Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Trường Đại học Tân Trào chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổchức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ, giúp giáo viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tiếp cận với phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tiên tiến; đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non để đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ mầm non đến trường; huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển GDMN; phổ biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ đến gia đình và cộng đồng.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này để chỉ đạo, triển khai thực hiện để đạt các mục tiêu cuối giai đoạn. Xây dựng quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp và dành quỹ đất xây dựng cơ sở GDMN theo hướng chuẩn hóa; phát triển mạnh giáo dục mầm non ngoài công lập; rà soát, sắp xếp các điểm trường theo hướng thu gọn đầu mối, bảo đảm thuận lợi cho việc đưa trẻ đến trường của nhân dân; chuyển đổi một số cơ sở GDMN công lập thành ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa; xây dựng một số trường mầm non theo hình thức đầu tư đối tác công tư. Chủ động huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, đề án, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện chương trình GDMN. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non các loại hình theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất, tuyển dụng, bố trí đủ định mức giáo viên mầm non trong các cơ sở GDMN công lập theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở GDMN công lập xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm,cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các quy định về quản lý nhà nước đối với cơ sở GDMN các loại hình; kiểm tra, giám sát các điều kiện về chăm sóc, giáo dục, bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia phát triển trường, lớp mầm non.

PV

 

 

 

  • Số người online: 126
  • Số lượt truy cập: 1053305
  • Số lượt truy cập tuần: 47004
  • Số lượt truy cập tháng: 258074