Công văn số 1472/UBND-TCD ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
23/05/2020 09:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Công văn số 1472/UBND-TCD ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

  • Số người online: 303
  • Số lượt truy cập: 1053056
  • Số lượt truy cập tuần: 46755
  • Số lượt truy cập tháng: 257825