Công văn số 1478/UBND-KGVX ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
23/05/2020 09:44:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Công văn số 1478/UBND-KGVX ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  • Số người online: 290
  • Số lượt truy cập: 1053003
  • Số lượt truy cập tuần: 46702
  • Số lượt truy cập tháng: 257772