Thị trấn Na Hang tiếp tục phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa
05/06/2020 15:18:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025, thị trấn Na Hang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, chú trọng đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thị trấn Na Hang tập trung phát triển các giống cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao như cam, bưởi, chanh, ổi, táo. Tại Bản Luộc thị trấn Na Hang, mô hình trồng dâu tây được triển khai thực hiện từ năm 2018 đến nay đã đem lại những hiệu quả kinh tế nhất định. Các hộ dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào trồng và chăm sóc dâu tây, chọn mua giống chất lượng cao, sử dụng ni lông phủ, hệ thống tưới nước tự động và sử dụng phân bón hữu cơ đúng liều lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho dâu tây phát triển, từ đó tạo ra sản phẩm dâu tây sạch. Đây là mô hình trồng cây mới giúp người dân chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm nông sản hàng hóa đặc trưng của huyện. Hiện mô hình đang được nhân rộng ở nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, thị trấn Na Hang còn triển khai xây dựng vùng chuyên canh cà rốt, của cải, tỏi ở thôn Nà Mỏ, trồng hoa ở tổ 14. Các cây trồng chủ yếu hàng năm được duy trì về diện tích; sản lượng lương thực và cây rau, hoa màu các loại đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Theo thống kê, diện tích cây trồng chủ yếu đạt trên 195,81 ha/ năm (đạt mục tiêu Nghị quyết), sản lượng lương thực 701 tấn / năm, vượt mục tiêu Nghị quyết 4,5%, sản lượng rau, màu các loại đạt trên 288,6 tấn/ năm, đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết 8,6%.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển tập trung theo hướng gia trại. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì thường xuyên ở mức 36.120 con, cung ứng trên 2.283 tấn thực phẩm. Phát huy tiềm năng về phát triển nghề thủy sản, thị trấn Na Hang đẩy mạnh nuôi cá lồng trên sông và mặt hồ thủy điện Tuyên Quang. Trên địa bàn thị trấn hiện nay có khoảng gần 500 lồng cá trong đó có nhiều loại cá đặc sản như cá Tầm, cá Bống, cá Lăng… Sản lượng khai thác đến năm 2020 là 482 tấn, vượt mục tiêu Nghị quyết 41,76%. Tổng sản lượng khai thác 1.595,95 tấn. Các mô hình nuôi ong lấy mật (hiện trên địa bàn thị trấn có khoảng trên 200 đàn) và nuôi rắn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Để hỗ trợ các hộ gia đình có nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, thị trấn Na Hang tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thị trấn. Kết quả giải ngân đạt 5,75 tỷ đồng/57 hộ vay.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai có hiệu quả. Thị trấn Na Hang đã khai thác sử dụng hợp lý 24.986 tấn gỗ nguyên liệu, 619,2 tấn tre, nứa. Tổng diện tích rừng trồng mới là 429,45 ha rừng, bình quân hàng năm trồng mới đạt 85 ha vượt mục tiêu Nghị quyết 70%. Độ che phủ rừng được duy trì và vượt 79,6% mục tiêu Nghị quyết.

Để tiếp tục phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, thời gian tới, thị trấn Na Hang tiếp tục chủ trương phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Phát huy tối đa lợi thế của từng khu vực, khuyến khích mở rộng diện tích loại cây trồng có giá trị, thực hiện có hiệu quả chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, khuyến khích đẩy mạnh hoạt động liên kết với các địa phương lân cận trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất đến người trồng rừng, khai thác hợp lý và trồng rừng hàng năm đạt kế hoạch.

                                                                 Hồng Hạnh - Nguyệt Anh

                                                                     Trường Chính trị tỉnh

  • Số người online: 396
  • Số lượt truy cập: 2340536
  • Số lượt truy cập tuần: 83501
  • Số lượt truy cập tháng: 275662