UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo về việc chi trả tiền mía cho người dân
12/06/2020 09:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND huyện Sơn Dương vừa có văn bản gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị vùng nguyên liệu chính về chi trả tiền mía cho người dân.

Cán bộ nông vụ Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương (bên phải) kiểm

tra chất lượng mía mô hình giống mới tại xã Phú Lương (Sơn Dương). Ảnh: Cao Huy

Theo đó, để người dân yên tâm chăm sóc, thâm canh mía, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ổn định cuộc sống của hộ trồng mía, UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo và giao UBND các xã, thị trấn, các đơn vị vùng nguyên liệu mía chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh trên toàn bộ diện tích mía để cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năng suất. Tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân nội dung tại Công văn số 34/CV-ĐSD-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương về việc đề nghị chậm thanh toán tiền mía còn lại của vụ 2019-2020, để người dân hiểu và chia sẻ khó khăn với công ty.

Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương bố trí hệ thống nông vụ bám sát cơ sở để hướng dẫn nhân dân thực hiện việc thâm canh, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho mía đảm bảo thời vụ và đúng quy trình kỹ thuật. Tổ chức cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cho nhân dân chăm sóc mía. Có giải pháp bố trí kinh phí chi trả tiền nợ thu mua nguyên liệu cho người dân và cam kết thực hiện đúng theo nội dung văn bản số 34/CV-ĐSD-HĐQT ngày 27/5/2020  của Công ty.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra cơ sở, đôn đốc UBND các xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung công việc được giao; kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổng hợp báo cáo theo quy định.

PV

  • Số người online: 430
  • Số lượt truy cập: 2340628
  • Số lượt truy cập tuần: 83593
  • Số lượt truy cập tháng: 275754