Dự thảo Báo cáo Thực trạng và đề xuất mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT
30/06/2020 10:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Dự thảo Báo cáo Thực trạng và đề xuất mật độ chăn nuôi  trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT

  • Số người online: 402
  • Số lượt truy cập: 1734717
  • Số lượt truy cập tuần: 14657
  • Số lượt truy cập tháng: 31630