71/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
30/06/2020 14:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 328
  • Số lượt truy cập: 1534472
  • Số lượt truy cập tuần: 10867
  • Số lượt truy cập tháng: 121393