Báo cáo tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/6/2020 đến ngày 30/6/2020
01/07/2020 13:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 370
  • Số lượt truy cập: 3272340
  • Số lượt truy cập tuần: 91265
  • Số lượt truy cập tháng: 383770