Báo cáo tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/6/2020 đến ngày 30/6/2020
01/07/2020 13:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 400
  • Số lượt truy cập: 1734583
  • Số lượt truy cập tuần: 14523
  • Số lượt truy cập tháng: 31496