Infographic: "Số phận" của Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đến 2023
25/12/2020 08:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Một trong những nội dung của Luật Cư trú 2020 chính là "khai tử" Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú từ năm 2023. Vậy, từ nay đến thời điểm đó, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú được sử dụng như thế nào?

  • Số người online: 967
  • Số lượt truy cập: 4299455
  • Số lượt truy cập tuần: 46991
  • Số lượt truy cập tháng: 408886