Đức Ninh đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới
04/01/2021 09:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Xác định xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân là một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, xã Đức Ninh (Hàm Yên) đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đã mang lại những kết quả tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã, cải thiện đời sống nhân dân, làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn miền núi. Năm 2016, Đức Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Vườn Ươm, xã Đức Ninh chăm sóc keo giống. Ảnh: BTQ

Đức Ninh có 17 thôn với diện tích đất tự nhiên là 2.218,10 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 1.226,13 ha. Nguồn tài nguyên đất của xã rất đa dạng, màu mỡ, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp. Thời gian qua, xã đã tăng cường công tác khuyến nông và hỗ trợ phát triển ngành nghề, khuyến khích người dân tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ; coi trọng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong thâm canh tăng năng suất cây trồng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trang bị kiến thức về nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ nghèo có lao động, có đất nhưng thiếu kiến thức làm ăn, sản xuất, còn ràng buộc bởi tập quán canh tác cũ, lạc hậu; chuyển dần từ sản xuất tự phát sang liên kết sản xuất có kế hoạch; tổ chức sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường. Xã đã nhân rộng phát triển các mô hình kinh tế, trồng những cây có giá trị kinh tế đem lại lợi nhuận cao như: Hợp tác xã rau sạch, chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm Bưởi đã được chứng nhận VIETGAP...

Cùng với các chính sách về giống, vốn, khoa học - kỹ thuật, Đức Ninh cũng đã phát huy hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để làm tiền đề cho phát triển sản xuất. Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông trong xã đã được làm mới, đổ bê tông, trải cấp phối rộng rãi, khang trang giúp cho bà con trong vùng đi lại, giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa dễ dàng, thuận tiện; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi... được xây dựng đã chủ động được nước tưới cho phần lớn diện tích canh tác lúa và hoa màu. Các chính sách đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng, sản phẩm tín dụng để người dân thuận tiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất đều phát huy hiệu quả và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao.

Đảng ủy, UBND xã luôn xác định việc giảm nghèo nhanh, bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, mang tính chiến lược lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cán bộ, đảng viên trong xã luôn phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm trong việc hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo; lấy kết quả giảm nghèo làm tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và xếp loại cán bộ, đảng viên. Xã đã thực hiện công khai, minh bạch trong bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân tích nguyên nhân nghèo để phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp. Việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo dân chủ, đúng đối tượng, thực hiện xây dựng lộ trình thoát nghèo cho từng hộ nghèo cụ thể.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã, ý chí vươn lên thoát nghèo của từng hộ gia đình là rất quan trọng. Vì thế cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động và thuyết phục để các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Hàng năm, thông qua công tác vận động, tuyên truyền, xã đã phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, đồng thời nắm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của từng hộ để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Nhờ đó, các hộ nghèo trong xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động, nhiều hộ chủ động tự giác đăng ký thoát nghèo.

Bộ mặt nông thôn ở xã Đức Ninh đã có nhiều thay đổi. Ảnh: BTQ

Phát huy sức mạnh của 3 lực lượng (bản thân đối tượng, cộng đồng và Nhà nước), xã đã thực hiện được nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, cụ thể như: Cho 98 lượt hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; miễn, giảm học phí cho 750 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cấp 6.685 thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng 48 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình Giảm nghèo bền vững được lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đẩy mạnh khả năng huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo của xã, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Kết quả, giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo trong xã đã giảm từ 9,8%, tương ứng với 180 hộ xuống còn 3,46%, tương ứng với 62 hộ. Trên địa bàn xã không có hộ nghèo thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng; không còn thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 15% trở lên. Đến nay, toàn xã có 2/17 thôn không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Tính đến thời điểm hiện tại không còn nhà tạm, dột nát.

Với sự đoàn kết sáng tạo, công tác giảm nghèo của xã đã mang lại những thành công nhất định. Thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được qua 5 năm thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững, đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành linh hoạt, chủ động của chính quyền và ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Đức Ninh đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đỗ Thị Xuân Anh

Trường Chính trị tỉnh

  • Số người online: 1127
  • Số lượt truy cập: 9068620
  • Số lượt truy cập tuần: 85822
  • Số lượt truy cập tháng: 826282