Infographic: 4 trường hợp NLĐ được nghỉ hưu sớm từ 2021
25/12/2020 15:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ 01/01/2021, việc nghỉ hưu trong đó có các trường hợp nghỉ hưu sớm của người lao động (NLĐ) được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

  • Số người online: 631
  • Số lượt truy cập: 4369977
  • Số lượt truy cập tuần: 117500
  • Số lượt truy cập tháng: 479378