Nâng cao tỷ lệ đô thị hóa - động lực cho sự phát triển
09/02/2021 15:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong ba khâu đột phá trọng tâm của giai đoạn này là: “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại”. Trong khâu đột phá này, phát triển đô thị động lực là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nhận thức rõ vai trò, vị thế, tầm quan trọng của quá trình đô thị hóa, những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung đầu tư phát triển các đô thị nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống đô thị trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các đô thị từng bước được đầu tư, xây dựng và phát triển mạnh. Tỉnh đã quy hoạch các cụm dân cư, tập trung gắn với phát triển các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Hiện nay, Tuyên Quang đã thành lập được các phường Đội Cấn, Mỹ Lâm, An Tường  thuộc thành phố Tuyên Quang và thu hút được nhiều nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị Đông Sơn, An Phú, Thịnh Hưng, Việt Mỹ…

Thánh phố tuyên Quang.

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh năm 2020 đạt 21,45% gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tuyên Quang từ một tỉnh chỉ có 01 thị xã và 05 thị trấn huyện lỵ khi tái thành lập tỉnh vào năm 1991 thì đến nay sau gần 30 năm phát triển, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện với 7 đô thị, gồm thành phố Tuyên Quang và trung tâm các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình. Trong đó, đã tập trung xây dựng thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, 04 thị trấn gồm Vĩnh Lộc, Tân Yên, Na Hang, Sơn Dương là đô thị loại IV và 02 trung tâm huyện Yên Sơn và huyện Lâm Bình là đô thị loại V. Các dự án đầu tư xây dựng tăng nhanh cả về số lượng, quy mô, tổng mức đầu tư, dần hình thành một số khu đô thị mới theo hướng hiện đại. Các đô thị được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 95%; 100% các tuyến đường chính, 90% các tuyến đường nhánh và trên 65% các đường ngõ xóm được chiếu sáng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở xây dựng cho biết: Sự phát triển của các đô thị đã bước đầu tạo sự kết nối giữa các vùng, hình thành mạng lưới đô thị trong tỉnh. Từ đó đã phát huy được vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, tài chính, văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông… Các đô thị đã thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc phát triển đô thị đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

Đầu tư phát triển đô thị là động lực, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong giai đoạn mới, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 27%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh chủ trương sẽ tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng khung của các đô thị trung tâm, tăng tính kết nối giữa các đô thị trong tỉnh và khu vực, gắn kết phát triển đô thị và phát triển nông thôn. Tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang định hướng đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh; đẩy mạnh phát triển hệ thống các đô thị theo lộ trình; tập trung một số đô thị động lực tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang, Hàm Yên… gắn với quy hoạch, phát triển các cụm dân cư, phát triển các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã. Đồng thời, tỉnh sẽ mở rộng, nâng cấp hệ thống điện đảm bảo cung ứng nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, từng bước hiện đại và ngầm hóa lưới điện đô thị.

Với hướng đi mới, hạ tầng đô thị tỉnh Tuyên Quang sẽ ngày càng phát triển theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại. Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hồng Hạnh

Trường Chính trị tỉnh

  • Số người online: 1107
  • Số lượt truy cập: 5265371
  • Số lượt truy cập tuần: 182188
  • Số lượt truy cập tháng: 693880