Báo cáo số 39/BC-VP ngày 27/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Mẫu số 01 - Sở, Ban, Ngành
21/01/2021 15:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020.
  • Số người online: 2176
  • Số lượt truy cập: 37641958
  • Số lượt truy cập tuần: 1533
  • Số lượt truy cập tháng: 269225