Báo cáo số 39/BC-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 27 tháng 11 năm 2020. Mẫu số 02- Huyện, Thành phố.
01/01/2021 15:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020.
  • Số người online: 1287
  • Số lượt truy cập: 55863590
Chung nhan Tin Nhiem Mang