Công Thương Tuyên Quang: Một năm nhìn lại
10/02/2021 07:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Với việc duy trì tốc độ tăng trưởng khá các chỉ tiêu, hoạt động công nghiệp, thương mại phát triển ổn định, ngành Công Thương Tuyên Quang đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Năm 2020, ngành Công Thương đã chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các định hướng chỉ đạo và giải pháp điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành trong năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động công nghiệp, thương mại phát triển ổn định, thị trường cơ bản giữ được bình ổn, đảm bảo cung cầu các hàng hóa thiết yếu, đáp ứng các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 111,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.395 tỷ đồng, bằng 79,8% kế hoạch năm và tăng 13,8% so với năm 2019. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công nhân Công ty cổ phần May Tuyên Quang LGG hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu.

Thời gian qua, Sở đã tổ chức làm việc trực tiếp và thường xuyên nắm bắt, đôn đốc tiến độ đối với các cơ sở sản xuất và dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Qua đó góp phần giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bổ sung quy hoạch, thành lập cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế và cụm công nghiệp Tam Đa, huyện Sơn Dương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung 06 thủy điện nhỏ, công suất 25,1 MW vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Thủy điện Sông Lô 8A và Thủy điện Sông Lô 8B.

Một trong những điểm sáng của Công nghiệp trong năm 2020 phải kể đến đó là công tác khuyến công. Trong năm, ngành Công Thương đã triển khai thực hiện 05 đề án khuyến công quốc gia, hỗ trợ cho 08 đơn vị thụ hưởng với tổng kinh phí hỗ trợ 2,2 tỷ đồng; thực hiện 08 đề án khuyến công địa phương, hỗ trợ cho 09 đơn vị thụ hưởng với tổng kinh phí 630 triệu đồng. Ngành cũng đã phối hợp tổ chức 02 khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 100 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia; phối hợp thực hiện 05 đề án khuyến công quốc gia cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, giới thiệu, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ công nghiệp, thương mại trong nước nhằm kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các đề án khuyến công được triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương; tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng trong năm 2020, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, thị trường cơ bản giữ được bình ổn, cung cầu hàng hóa được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với năm 2019. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 119,4 triệu USD, bằng 88,4% kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xúc tiến thương mại có nhiều đổi mới, thích ứng kịp thời với những tác động của dịch Covid-19, hỗ trợ tích cực cho các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục khai thác tốt thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp và người nông dân trên địa bàn tỉnh. Các chương trình kết nối cung cầu, kích thích tiêu dùng trong nước được tổ chức thực hiện. Sở Công Thương đã hỗ trợ xây dựng 01 điểm bán hàng OCOP theo kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; 02 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Hàm Yên và Yên Sơn.

Công tác bảo đảm ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa; kiểm soát, xử lý vi phạm, nâng cao trật tự thị trường được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt trong các giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Sở đã theo dõi sát diễn biến thị trường, xây dựng và triển khai phương án cung ứng hàng hóa ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo cấp độ.

Cùng với đó, Sở đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích hợp 17 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đề xuất 22 thủ tục hành chính ở mức độ 2, 3 nâng lên mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang.

Người dân mua sắm Tết tại Siêu thị Vinmart (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thu Hằng

Bước sang năm 2021, là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ngành Công Thương quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để những định hướng chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển công nghiệp - thương mại năm 2021.

Trong đó, trọng tâm là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm. Chủ động bám sát doanh nghiệp, tham mưu đề xuất cụ thể với UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án công nghiệp và trong sản xuất kinh doanh; tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất bột giấy, Dự án mở rộng nhà máy sản xuất thép. Hoàn thành đưa vào khai thác vận hành phát điện 02 dự án nhà máy Thủy điện 8A và 8B trong Quý I/2021 và phấn đấu hoàn thành phát điện Dự án Thủy điện Yên Sơn vào Quý IV năm 2022.

Mặt khác, trong năm nay, ngành Công Thương cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại đặc biệt là các dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới như gạch granit, vật liệu compsite, bê tông nhẹ, cơ khí, điện tử, cơ khí chế tạo. Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Khuyến khích, lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đảm bảo về năng lực, tính khả thi cao, có dây chuyền và sử dụng công nghệ tiên tiến, gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu, hài hòa lợi ích giữa nhà máy với người sản xuất nguyên liệu, thân thiện và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục thành lập 03 cụm công nghiệp: Ninh Lai - Thiện Kế, Tam Đa - Hào Phú (huyện Sơn Dương) và An Hòa (thành phố Tuyên Quang); tăng cường công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp để khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được tiếp cận về trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Về hoạt động thương mại, ngành xác định một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Tuyên Quang và trung tâm các huyện; phối hợp thực hiện phát triển, nâng cấp các chợ nông thôn tại các nơi có điều kiện. Triển khai có hiệu quả các chương trình thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Ngành cũng quản lý chặt chẽ hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và bán hàng đa cấp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành. Tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, ngành cũng sẽ tạo điều kiện kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với đối tác có nhu cầu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Kịp thời thông tin biến động của thị trường, tìm kiếm cơ hội thị trường mới cho doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện giúp kết nối và giới thiệu quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang xuất khẩu và có tiềm năng xuất khẩu đến các thị trường trên thế giới.

Song song với các giải pháp đẩy mạnh phát triển hoạt động công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh, ngành Công Thương cũng chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu năm 2021, tích hợp thêm 22 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hướng tới mục tiêu tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Những kết quả mà ngành Công Thương Tuyên Quang đạt được trong năm qua đã khẳng định sự nỗ lực của tỉnh, của ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, ngành Công Thương sẽ khắc phục những khó khăn, tạo đà thực hiện các mục tiêu phát triển, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động.

BBT

  • Số người online: 1116
  • Số lượt truy cập: 5266057
  • Số lượt truy cập tuần: 182874
  • Số lượt truy cập tháng: 694566