Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
22/02/2021 11:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Mới đây UBND tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan: Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thành phố về thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đền Mẫu Ỷ La.

Văn bản nêu rõ, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngày 28/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 416/BNV-TGCP ngày 29/01/2021 gửi các tổ chức tôn giáo hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, công giáo theo Văn bảnsố 617/BNV-TGCP ngày 09/02/2021của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý; chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các tổ chức tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính gây phức tạp về an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Trung ương và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố tiếp tục thông tin, tuyền truyền để chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, sát trùng, khử khuẩn, đo thân nhiệt và cài đặt QR Code tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch nhưng không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn biến mới của dịch Covid-19.

PV

  • Số người online: 1131
  • Số lượt truy cập: 5266273
  • Số lượt truy cập tuần: 183090
  • Số lượt truy cập tháng: 694782