391/UBND-NC V/v xây dựng kế hoạch tinh giản số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giai đoạn 2022-2025
23/02/2021 15:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 1125
  • Số lượt truy cập: 5266021
  • Số lượt truy cập tuần: 182838
  • Số lượt truy cập tháng: 694530