391/UBND-NC V/v xây dựng kế hoạch tinh giản số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giai đoạn 2022-2025
23/02/2021 15:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 1041
  • Số lượt truy cập: 6741190
  • Số lượt truy cập tuần: 196803
  • Số lượt truy cập tháng: 476788