Tổng kết 1 năm thực hiện đổi mới sách giáo khoa
23/08/2021 07:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 20-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 1 năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, cơ quan liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 đạt được mục tiêu chương trình, chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đội ngũ giáo viên đã phát huy tính tự chủ, linh hoạt trong việc lựa chọn bài tập, phù hợp với nội dung bài học, xây dựng kế hoạch bài dạy đảm bảo mục tiêu đề ra. Sau một học kỳ dạy sách giáo khoa mới đối với lớp 1, học sinh cơ bản đọc thông viết thạo và thành thục các phép tính. Khó khăn là cơ sở vật chất còn hạn chế, toàn tỉnh còn thiếu 310 phòng học, tỷ lệ giáo viên trên lớp mới đạt 1,23, chất lượng giáo dục chưa đồng đều…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn. Sau 1 năm thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1, việc dạy và học đã đạt được những kết quả tích cực, học sinh đã có tiến bộ toàn diện về mọi mặt.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình, kế hoạch. Cùng với đó, cần đổi mới từ đội ngũ cán bộ, quản lý giáo dục; thu hút các chuyên gia, nhà giáo có kinh nghiệm tham gia công tác biên soạn sách giáo khoa đảm bảo xây dựng được bộ sách giáo khoa có nội dung tốt, hay, tránh sai sót; tiếp thu ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành đối với chương trình giáo dục phổ thông mới để có sự điều chỉnh phù hợp…

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 849
  • Số lượt truy cập: 26259407
  • Số lượt truy cập tuần: 112884
  • Số lượt truy cập tháng: 49253