Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)
26/08/2021 15:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương; cổ vù quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. Ngày 26/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Nội dung Cuộc thi:  Thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các nội dung về địa lý - địa danh; lịch sử - sự kiện; danh nhân; Bác Hồ với Tuyên Quang; kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội...giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân có sự hiểu biết tổng quan về 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên Quang.

Nội dung được chia thành 2 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: Tìm hiểu các vấn đề, sự kiện trong giai đoạn từ năm 1975 trở về trước.

+ Đợt 2: Tìm hiểu các vấn đề, sự kiện trong giai đoạn từ năm 1976 đến nay.

Đối tượng tham gia là các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh (từ 11 tuổi trở lên), sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hình thức dự thi: Thi trực tuyến trên mạng Intenet theo 02 đợt, mỗi đợt 15 ngày. Đề thi mỗi đợt gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi về dự đoán số lượt người trà lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm.

Người tham gia trực tiếp trả lời câu hỏi tại phần mềm trực tuyến Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (http://tuyenquang.dcs.vn); cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (http://tuyenquang.gov.vn); Báo Tuyên Quang điện tử (http://baotuyenquang.com.vn). Mỗi người dự thi được thực hiện làm và gửi bài thi không quá 05 lần/đợt thi.

Các đợt thi cụ thể: 

+ Đợt 1: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

+ Đợt 2: Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi tại tỉnh: Trong tháng 10/2021.

PV

  • Số người online: 1447
  • Số lượt truy cập: 13334881
  • Số lượt truy cập tuần: 162776
  • Số lượt truy cập tháng: 1120678