Báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/08/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
30/08/2021 14:12:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/8/2021.
  • Số người online: 1275
  • Số lượt truy cập: 56165787
Chung nhan Tin Nhiem Mang