Doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 được giảm 10% tiền điện trong 3 tháng
07/09/2021 10:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện trong thời gian 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

Ngày 06/9/2021, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 05 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Công nhân Điện lực thành phố Tuyên Quang kiểm tra máy biến áp tại
khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh Quốc Việt

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25/8/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực bao gồm: Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ.

Các đối tượng trên đang mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất được giảm tiền điện do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh và thực tế sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện trong thời gian 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. Sau thời gian thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện, sẽ tiếp tục áp giá điện cho các khách hàng sử dụng điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương.

Căn cứ danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện do UBND các tỉnh, thành phố xác nhận, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định và gửi các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện giảm tiền mua buôn điện.

Đối với các khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện khác, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 và Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương.

PV

  • Số người online: 1609
  • Số lượt truy cập: 13338232
  • Số lượt truy cập tuần: 166127
  • Số lượt truy cập tháng: 1124028