Công an Tuyên Quang đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng
14/09/2021 08:01:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển như vũ bão của internet, khoa học công nghệ, tạo tiền đề vững chắc cho quyền tiếp nhận thông tin, quyền tự do ngôn luận ngày càng được mở rộng. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội… ngày càng đơn giản, nhanh gọn. Nhưng đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ, lọt bí mật nhà nước; là cơ hội cho các đối tượng chống đối, thù địch lợi dụng tán phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác Công an với yếu tố an ninh phi truyền thống trên không gian mạng.

Bảo vệ nền tảng vững chắc từ bên trong

Xuất phát từ quan điểm đấu tranh, phản bác thông tin sai trái bên ngoài, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng từ bên trong, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị, Mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh được phổ biến, quán triệt đến từng chi bộ, để đảng viên, cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề định kỳ, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ phải tự kiểm điểm theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; những điều cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân không được làm theo quy định của Luật Công an nhân dân; kiểm điểm về tư tưởng, đạo đức, lối sống theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự soi xét bản thân, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch trong tư tưởng.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh duy trì hệ thống Zalo OA

tăng cường tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng Công an đến từng người dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Công an toàn tỉnh luôn chú trọng quán triệt cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về nguyên tắc bảo mật thông tin, tuyệt đối không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng tải những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, những việc chưa được công bố ra ngoài phạm vi cho phép. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn, bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trên không gian mạng - nơi có tốc lộ lan truyền thông tin chóng mặt và thiếu sự kiểm chứng, xác thực.

Trên nền tảng tư tưởng vững chắc từ bên trong, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tự trang bị cho mình độ nhạy cảm chính trị cần thiết, có kiến thức, kỹ năng ứng xử đúng đắn, chuẩn mực đối với những luồng thông tin đa chiều trên mạng xã hội; tuyệt đối không làm lộ, lọt bí mật nhà nước, không đăng tải những thông tin, hình ảnh, bình luận sai sự thật, tiêu cực, chưa được kiểm chứng… Đó là những viên gạch đầu tiên xây nền móng vững chắc cho việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu - Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, phản ánh hiệu lực, hiệu quả mọi mặt công tác của lực lượng Công an, góp phần xây dựng và đưa hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an Tuyên Quang đến gần hơn với mỗi người dân, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn diện công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân; Quyết định số 157-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương trong và ngoài lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng Công an dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đăng tải, phát sóng trên tất cả các phương tiện báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng, trang thông tin điện tử… Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ Công an Tuyên Quang nói riêng, lực lượng Công an nhân dân nói chung đẹp trong lòng Nhân dân.

Từ tháng 3/2020, Trang Fanpage Công an tỉnh Tuyên Quang chính thức đi vào hoạt động, đến nay đã đăng tải hơn 1.000 bài viết, thu hút trên 52,5 nghìn người theo dõi, tiếp cận gần 30 triệu lượt người, trở thành một trong những trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook có lượt yêu thích và tương tác lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó, Ban Biên tập thông tin tuyên truyền Công an tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, định hướng do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đề ra: Tập trung tuyên truyền, làm nổi bật những chiến công, thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nổi bật hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Tuyên Quang, được Nhân dân ghi nhận, ngợi khen. Qua đó, công tác tuyên truyền trên không gian mạng đã thể hiện là mũi nhọn, xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ và quần chúng Nhân dân trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới; kịp thời phản bác những thông tin sai trái, tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Những hình ảnh, thông tin tuyên truyền hoạt động của lực lượng Công an Tuyên Quang trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; những hành động cao đẹp, nhân văn như không ngại hiểm nguy lao xuống dòng lũ cứu nạn nhân đuối nước, hiến máu kịp thời cứu sống nạn nhân tai nạn giao thông, nhặt được của rơi trả người đánh mất, giúp đỡ Nhân dân trong những công việc bình dị, giản đơn… chính là minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đã thực sự ghi đậm dấu ấn trong lòng Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Tuyên Quang hết lòng vì Nhân dân phục vụ; phản bác mạnh mẽ những thông tin tiêu cực, bình luận suy diễn, ý kiến thiếu thuyết phục của các “anh hùng bàn phím” trên mạng xã hội.

 Nghiên cứu phát triển nền tảng kỹ thuật trang Fanpage Công an tỉnh

Đấu tranh trực diện

Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Công an các cấp, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Trên mặt trận an ninh văn hóa tư tưởng, công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai trái trên mạng xã hội luôn được Công an tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai đến tất cả cấp ủy cơ sở, các đơn vị trong lực lượng Công an toàn tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng không gian mạng, thông qua các kênh truyền thông xã hội, blog cá nhân, mạng xã hội có nguồn gốc từ các máy chủ ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng. Một số tài khoản Facebook cá nhân liên tục đăng tải, chia sẻ các thông tin, bài viết của các đối tượng phản động, chống đối, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; lợi dụng các sự kiện, hiện tượng tiêu cực của một số địa phương để đăng tải, đưa tin, bình luận phản ánh trái chiều, không đúng sự thật, nhằm mục đích vu cáo, xuyên tạc, kích động người dân, bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương... Qua đó, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia bình luận mang chiều hướng tiêu cực, gây phức tạp dư luận, ít nhiều đã làm phân tâm, gây hoang mang trong một bộ phận nhỏ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, Công an Tuyên Quang nhận định việc đấu tranh với các đối tượng thù địch, phản động, quan điểm, thông tin sai trái trên mạng xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Bởi hơn bao giờ hết, mạng xã hội đang phát triển như vũ bão, khối lượng thông tin khổng lồ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong đó có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thông tin bịa đặt, sai sự thật với những mục đích rõ ràng, cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, phục vụ ý đồ của đối tượng đưa tin. Các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã biên soạn, duyệt đăng 194 bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu; nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân, tuyên truyền định hướng dư luận để Nhân dân hiểu và phối hợp cùng lực lượng chức năng tích cực tham gia đấu tranh phản bác. Xác minh làm rõ 41 trường hợp, trong đó, nhắc nhở, yêu cầu xóa bài, cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 trường hợp có hành vi phát tán, chia sẻ thông tin, bài viết có nội dung không đúng sự thật làm ảnh hưởng uy tín cá nhân, tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động nắm chắc tình hình; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ là một thành trì vững chắc, một người lính tiên phong trên mặt trận đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, góp phần tạo môi trường an ninh chính trị lành mạnh, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Lý Lan

Công an tỉnh

  • Số người online: 727
  • Số lượt truy cập: 26257723
  • Số lượt truy cập tuần: 111201
  • Số lượt truy cập tháng: 47570