Từ 15/9/2021, hỗ trợ 10 triệu đồng kinh phí xây mộ liệt sĩ
14/09/2021 08:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2021.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ

thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Kon Tum. Ảnh Văn Linh

Cụ thể, Điều 11 Nghị định quy định, Nhà nước hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ tối đa là 10 triệu đồng/mộ (không gắn với dự án xây dựng, nâng cấp nghĩa trang). Hỗ trợ chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ tối đa bằng 70% mức xây mới.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này, trường hợp thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ là 10 triệu đồng/mộ. Khi di chuyển hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ là 04 triệu đồng/hài cốt liệt sĩ. Hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho tối đa 03 người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/km/người.

Như vậy, so với quy định hiện đang áp dụng tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức hỗ trợ xây mới mộ liệt sĩ đã tăng gấp 4 lần (theo quy định cũ, mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý chỉ được hỗ trợ một lần mức 2,5 triệu đồng để xây vỏ mộ).

Ngoài ra, cũng theo Điều 11 Nghị định 75, Nhà nước hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nghĩa trang liệt sĩ theo dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng đối với công trình cấp tỉnh; 10 tỷ đồng đối với công trình cấp huyện; 02 tỷ đồng đối với công trình cấp xã, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo nguyên tắc:

Không hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương tự cân đối ngân sách;

Hỗ trợ tối đa 50% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương;

Hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Riêng đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 100% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

PV

  • Số người online: 1501
  • Số lượt truy cập: 13337044
  • Số lượt truy cập tuần: 164939
  • Số lượt truy cập tháng: 1122840