Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh
14/09/2021 07:52:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 18 sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn huyện Sơn Dương, Hàm Yên.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: BTQ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, 1 đề án; BTV Tỉnh uỷ ban hành 2 nghị quyết, 1 đề án. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành 9 đề án về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ, có hệ thống, kịp thời, đảm bảo sự thống nhất, đạt kết quả cao trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án đã đề ra.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh BTQ

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt các nghị quyết, đề án: Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) và Đề án số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030; Đề án của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Đề án của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;  Đề án của UBND tỉnh về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu Đảng bộ xã Hợp Hoà (Sơn Dương) dự hội nghị trực tuyến. Ảnh BTQ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, đề án, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các đề án của UBND tỉnh được triển khai tại hội nghị

Các cấp, các ngành tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đề án, nhất là tuyên truyền, phổ biến tinh thần chỉ đạo, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

BBT

  • Số người online: 1443
  • Số lượt truy cập: 13335005
  • Số lượt truy cập tuần: 162900
  • Số lượt truy cập tháng: 1120802