Công điện của Bộ Thông tin và Truyền thông về sẵn sàng ứng phó thiên tai
15/09/2021 08:41:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để chủ động ứng phó thiên tai nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, bão và mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng như đã xảy ra tại khu vực miền Trung nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công điện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 27/7/2021 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Song song với đó cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19 (Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg) và đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Nội dung công điện nêu rõ: Thời gian qua, thiên tai, mưa lũ cực đoan đã xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực, gây ra những thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ở nước ta, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền Trung những tháng cuối năm 2020 cũng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, để lại hậu quả hết sức nặng nề, nhiều nơi đến nay vẫn đang phải tiếp tục khắc phục hậu quả.

Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về bão, lũ. Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ nay đến cuối năm có khoảng 07-09 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 03-04 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 9, tháng 10; mưa lớn cực đoan tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ vào tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12.

Để chủ động ứng phó thiên tai nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, bão và mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng như đã xảy ra tại khu vực miền Trung nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai, chỉ đạo của Bộ ^ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 27/7/2021 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Song song với đó cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19 (Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg) và đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. Đặc biệt là tại những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa việc việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Triển khai các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai khác nhau. Đặc biệt chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn, ngập lụt kéo dài nhiều ngày... Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) của đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2021. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng triển khai thực hiện pháp luật về PCTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn phù hợp với tình hình thực tế của thiên tai và dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu về đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tại địa phương; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai.

Tiếp tục thực hiện chủ trương ngầm hoá mạng ngoại vi; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên toàn quốc. Lập danh sách các trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV gửi Sở TTTT để lên phương án chuyển vùng dịch vụ khi có thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác ứng phó thiên tai; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai. Sẵn sàng các phương án sử dụng chung hạ tầng khi có thiên tai. Sẵn sàng tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong vùng dự kiến chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức ứng cứu, khôi phục thông tin do thiên tai gây ra, các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cán bộ, nhân viên tại hiện trường và trang thiết bị kèm theo.

Tiếp tục rà soát, lập danh sách các xã chưa có trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV của doanh nghiệp trên toàn quốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2021. Báo cáo Bộ TTTT danh sách và kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 25/9/2021. Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức thực hiện mục tiêu trong năm 2021 mỗi xã có ít nhất 01 trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch, bảo hộ an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ ứng cứu thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc ngoài hiện trường.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông:

Cục Viễn thông - Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tham gia đầy đủ công tác họp báo về ứng phó với thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức. Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai để báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu từ Chính phủ, BCĐ TW về PCTT, UBQG TKCN

Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kiên cố hóa hạ tầng trạm thu phát sóng chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên phạm vi toàn quốc. Lập danh sách trạm kiên cố, gửi Cục Thông tin cơ sở để chỉ đạo triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên đó.

Cục Bưu điện Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin và tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai; quản lý, điều hành, khai thác xe thông tin chuyên dùng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khi có yêu cầu.

Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT khi có yêu cầu tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai đến các tỉnh, thành phố. Chủ trì tổ chức và phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai.

Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý, khai thác, vận hành các trang thiết bị của mạng thông tin chuyên dùng (đặc biệt là các thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmarsat) đảm bảo sẵn sàng phục vụ.

Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài phát thanh, truyền hình tại Trung ương và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực ứng phó thiên tai đối với các cấp chính quyền và người dân.

Ưu tiên phát ngay các bản tin cảnh báo về thiên tai khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Thực hiện tốt cơ chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, đưa tin trong phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp, thực hiện các chương trình truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ cộng đồng.

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền các nội dung của Đề án "Nâng cao nhận thức cộng động và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" được phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng; phổ biến kiến thức về thiên tai, những tác động của thiên tai và biện pháp phòng chống.

Cục Tần số Vô tuyến điện xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ ứng phó thiên tai và hệ thống thông tin an toàn TKCN. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện thuộc đối tượng phải cấp phép tần số theo quy định, tiếp tục cập nhật về cơ sở dữ liệu cấp phép tàu thuyền để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải và Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam rà soát, chia sẻ thông tin về tàu cá, phương tiện hoạt động trên biển và tần số vô tuyến điện đã cấp để phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đông về PCTT&TKCN đến người dân; tuyên truyền nội dung của Đề án "Nâng cao nhận thức cộng động và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" được phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn các tỉnh/thành phố để triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên các trạm thu phát sóng kiên cố.

Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ứng phó thiên tai. Kịp thời đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng phó thiên tai của BCH PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về ứng phó thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện ưu tiên tập trung triển khai quản lý, khai thác đúng mục đích, có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400); triển khai nhanh chóng, kịp thời các đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ưu tiên tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp qua mạng bưu chính công cộng.

Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai cho các cấp chính quyền và đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khi có thiên tai; chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

Phối hợp với Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động sẵn sàng roaming giữa các mạng tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với bão.

Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và các Báo, Đài ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng PCTT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tại địa phương.

Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên các trạm thu phát sóng kiên cố của doanh nghiệp. Thông báo các vị trí có sóng điện thoại, điện (trong khu vực phát sóng của trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV) để người dân có nhu cầu có thể sạc pin điện thoại khi điện lưới bị mất.

Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở TTTT tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh cấp các giấy giờ, thủ tục cho cán bộ, phương tiện đi lại làm nhiệm vụ ứng cứu thông tin tại hiện trường nhằm đảm bảo kịp thời công tác ứng phó với thiên tai đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai chỉ đạo viễn thông tỉnh, thành phố, các đơn vị thành viên tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tại địa phương.

Phối hợp, hỗ trợ Cục Bưu điện Trung ương sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương tiến hành rà soát các trang thiết bị của mạng thông tin chuyên dùng (đặc biệt là các thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmarsat) đảm bảo sẵn sàng phục vụ.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần ưu tiên tập trung triển khai bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lực lượng vũ trang tham gia công tác ứng phó thiên tai. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác trong công tác bảo đảm an toàn thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai khai thác, vận hành Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam; thực hiện tốt các nhiệm vụ trực canh, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu - khẩn cấp, thông tin an toàn- an ninh và phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải.

Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các thành phần của hệ thống các Đài thông tin duyên hải với nhau; tăng công suất phát, tần số phát, chế độ phát sóng của hệ thống các Đài thông tin duyên hải Việt Nam để phục vụ công tác dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Viện Vật lý địa cầu để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin cảnh báo thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn, động đất, sóng thần theo quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

PV

  • Số người online: 1255
  • Số lượt truy cập: 55863763
Chung nhan Tin Nhiem Mang