Công an xã, thị trấn chính quy: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng
26/07/2022 10:59:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành triển khai tổ chức Công an xã chính quy tại 128/128 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 12-NQ/TW); Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đối với lực lượng Công an xã chính quy với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Ngày 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW

ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII (Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Công an nhân dân năm 2018, thời gian qua Công an tỉnh Tuyên Quang đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Hiện nay, 128/128 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành triển khai tổ chức công an xã chính quy thay thế tổ chức Công an xã bán chuyên trách (hoàn thành vượt tiến độ 06 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ), với tổ chức bộ máy được bố trí đầy đủ các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên, quân số đạt tỉ lệ từ 05 cán bộ Công an chính quy trở lên/xã, thị trấn.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung phối hợp chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng Công an xã chính quy thật sự trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, 128/128 Công an xã, thị trấn đã thành lập chi bộ độc lập với hơn 600 đảng viên (chiếm 93% tổng số Công an xã, thị trấn); trong đó: 100% Trưởng Công an xã giữ chức vụ Bí thư chi bộ; 83,5% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; 20,3% tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn và 47,6% tham gia Hội đồng nhân dân xã, thị trấn... là một trong những điều kiện rất thuận lợi để tham mưu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Quá trình triển khai xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã xác định: “Muốn triển khai thành công, việc làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cho cán bộ, chiến sĩ là khâu tiên quyết, khởi đầu”. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chủ động, tích cực làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, rằng đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ đã được đào tạo, đồng thời cũng là trải nghiệm và thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Thông qua đó đã có hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ viết đơn tình nguyện xung phong công tác tại cơ sở, với mục tiêu phải tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, chú trọng đến văn hóa ứng xử; am hiểu về kiến thức xã hội, phong tục tập quán của địa phương... nhằm tiếp cận nhanh nhất với công việc, bám sát địa bàn, đi sâu cơ sở, giữ vững ổn định an ninh trật tự của địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND trong lòng Nhân dân. 

Bệnh cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định số lượng Công an xã, thị trấn chính quy theo mô hình tổ chức, biên chế đã bố trí như hiện nay, duy trì sử dụng đội ngũ Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời tiếp tục rà soát, tăng cường biên chế đối với lực lượng Công an tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng thực tiễn yêu cầu công tác, đối với tại các xã, thị trấn có đông người dân tộc thiểu số thì cán bộ sẽ được bồi dưỡng và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc phù hợp với địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành, kịp thời động viên, thăm hỏi, khuyến khích cán bộ Công an xã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tranh thủ, huy động đa dạng các nguồn lực trong đầu tư, trang bị đối với Công an xã, thị trấn...

Đồng thời, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy, Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nỗi lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi triển khai bố trí Công an xã đến nay đã có 366 lượt tập thể, cá 129 lượt cá nhân được khen thưởng bằng nhiều hình thức vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tiêu biểu trong đó là tấm gương của các đồng chí: Đại úy Hoàng Ngọc Hào, Phó Trưởng Công an xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang năm 2021, được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì đã không quản hiểm nguy cứu người dưới dòng nước lũ; Đồng chí Trung tá Bàn Văn Bắc, Trưởng Công an xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; đồng chí Nguyễn Văn Phan, Trưởng Công an xã Thượng Nông, huyện Na Hang được vinh danh tại Chương trình tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) do Bộ Công an tổ chức…

Đồng chí Trung tá Bàn Văn Bắc, Trưởng Công an xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; được vinh danh tại
Chương trình tôn vinhTrưởng Công an xã tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) do Bộ Công an tổ chức. Nguồn ảnh: Trang Fanpage Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó đề ra mục tiêu xây dựng Công an xã, chính quy toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ… đủ sức giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; chủ động nắm chắc, dự báo, phân tích tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác; đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ, trọng trách to lớn trong công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao, thời gian tới Công an tỉnh sẽ tập trung xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy:

- Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả lực lượng Công an Tuyên Quang và của toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đối với từng cán bộ, chiến sĩ.

- Kịp thời tham mưu với cấp ủy địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi bộ Công an xã, thị trấn theo đúng quy định. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên Công an xã, thị trấn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn yên tâm công tác, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn theo hướng “sát dân, gần dân, bám cơ sở” nhằm lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp, tấm gương người tốt, việc tốt của lực lượng.

2. Bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an xã, thị trấn: Tiếp tục bố trí, điều động cán bộ về công tác tại Công an xã, thị trấn đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, thị trấn, nhất là đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết khác... Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ về các mặt công tác; kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự đến Công an xã, thị trấn.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công an xã bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: Duy trì ổn định đội ngũ Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp, chế độ, chính sách phù hợp để động viên, huy động lực lượng đã tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây tiếp tục tích cực tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương tuyển chọn Công dân là Công an xã bán chuyên trách xuất sắc, tiêu biểu vào lực lượng CAND theo hướng dẫn của Bộ Công an.

4. Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị đối với Công an xã, thị trấn:

- Tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, trang bị, phục vụ hoạt động thường xuyên của Công an xã, thị trấn; nghiên cứu, đề xuất về việc huy động nguồn lực từ địa phương và các nguồn lực xã hội để xây dựng Công an xã, thị trấn. Phấu đấu hoàn thành đúng theo lộ trình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt về xây dựng mới, cải tạo trụ sở làm việc đối với Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực lực đã trang bị cho Công an xã, thị trấn, từ đó tổng hợp nhu cầu, đề xuất Bộ Công an cấp mới, bổ sung trang thiết bị cho Công an xã, thị trấn; đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định đối với số trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được trang cấp.

- Từng bước nâng cấp hệ thống phục vụ việc thông tin, báo cáo từ Công an cấp xã đến Công an cấp huyện, tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường số hóa, lưu trữ điện tử tại cơ sơ theo lộ trình của Bộ Công an./.

Tuấn Anh

Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Tuyên Quang

  • Số người online: 2532
  • Số lượt truy cập: 56194058
Chung nhan Tin Nhiem Mang